Tandblekning – tandläkaren tipsar

Det finns blyga leenden, nyfikna leenden, breda leenden, sneda leenden och vita leenden. Le är något alla ska göra, helst varje dag!

Vi inom tandvården stärker leenden och självkänsla hos många. I dagens ”tandläkaren tipsar” kommer vi att skriva om den minst invasiva behandlingen vi kan göra, tandblekningen.

Låt oss börja med att redogöra för gällande kosmetiskt EU-direktiv.

 • Tandblekning får endast säljas till tandläkare
 • Vid första tandblekningstillfället ska tandläkare utföra behandlingen. Om det går att garantera en likvärdig säkerhetsnivå kan detta också ske under direkt överinseende av tandläkare.
 • Tandläkaren ska försäkra sig om att patienten inte använder produkten oftare eller längre än den är avsedd att använda.
 • Om inga kontraindikationer föreligger kan produkten lämnas ut till patient för användning.

Varför tandblekning?

Syftet är oftast kosmetiskt och då ger blekning den minsta invasiva påverkan. Bra och godkända medel gör ingen åverkan på tänderna. Inom tandvården utförs även blekning baserat på andra diagnoser.

Hur fungerar tandblekning?

Alla preparat som används på tandkliniker är baserade på väteperoxid eller den stabiliserande formen karbamidperoxid. Peroxidgelen bryts ner till vatten, syre och fria radikaler vilket i sin tur bryter ner färgmolekyler som orsakar missfärgning av tanden. Dessa fria radikaler förflyttar sig genom hela tanden så enbart liten yta behöver vara i kontakt med blekgelen.

Planera och få bättre resultat!

Terapiplanering är en viktig faktor för lyckat resultat. Det finns olika metoder och medel beroende på vad som vill uppnås. Men oavsett metod måste en undersökning utföras, tand och tandköttsstatus kartläggas. Finns det fyllningar/tandkronor och hur påverkar det resultatet?

Vilka medel är bra?

Många material på marknaden har inte förmågan att gå in på djupet, bryta ner och binda till sig dessa färgmolekyler. Dessa material har inget med tandblekning att göra och ger bara en optisk effekt, en illusion av ett vitare tänder. Inget varaktigt och dyrt i längden. Några exempel som säljs över disk är vitgörande tandkräm, apotekets iWhite, aktivt kol mfl.

För att välja medel och då bra medel för individen måste följande frågor besvaras i samband med undersökning, planering:

 • Vad vill vi åstadkomma, vilket resultat vill vi få?
 • Ska det vara ljusaktivering eller inte? Det finns för och nackdelar. Ljus ger ett snabbare MEN INTE BÄTTRE blekningsresultat.
 • Tandens ”lightness potential” – viktigt med realistisk planering.
 • Arten av missfärgning – mat, dryck, medicin, trauma, genetik eller ålder.
 • Val av substans, väteperoxid eller karbamidperoxid.
 • Hemma eller på klinik?
 • Kanske att en avrådan är på sin plats, alla kan inte bleka!

Har du fler frågor? Skriv gärna till oss!

Inlägg av Tandläkare Betty Wassenius

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *