Invisalign

Vi har flera års erfarenhet av behandlingar med Invisalign, en metod för att rätta till mindre felställningar i bettet utan den traditionella tandställningen.

Ett leende kan förändra allt!

Ditt självförtroende. Ditt synsätt. Ditt liv. Och med Invisalign behöver det inte vara någon stor sak att få det leende du alltid drömt om. I själva verket har det knappast någon inverkan alls på ditt dagliga liv.

Invisaligns tandskenor flyttar dina tänder med hjälp av en serie nästan osynliga, borttagbara tandskenor som är specialgjorda efter dina tänder för högsta bekvämlighet. Efterhand som du byter tandskena varannan vecka kommer dina tänder att, lite i taget, dag för dag, gradvis att flyttas tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Bekväma, genomskinliga och borttagbara – Invisalign förvandlar ditt leende utan att störa din vardag. Något som fler än 3 miljoner människor över hela världen redan upplevt.

Är du redo för ditt nya leende?

Behandlingsprocess

En behandlingsplan med Invisalign® gjord bara för dig.

Innan din behandlingsplan kan tas fram gör vi ett avtryck av dina tänder, för att avgöra om de kan regleras med hjälp av Invisalign-systemet. När det blivit bekräftat upprättas en detaljerad behandlingsplan med hjälp av vårt virtuella 3D-verktyg för behandlingsplaner, ClinCheck®. ClinCheck visar den följd av rörelser som dina tänder beräknas gå igenom under behandlingens gång, så att du kan se hur dina tänder förväntas se ut efter avslutad Invisalign-behandling redan innan den påbörjats

Le hela vägen!

När du väl inlett din Invisalign-behandling kommer du att bära varje uppsättning specialgjorda tandskenor i 2-veckors perioder. Efterhand som du arbetar dig igenom serien av tandskenor kommer dina tänder att börja röra sig gradvis, lite i taget, tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Under denna tid kommer du då och då att gå på kontroll hos oss för att följa din utveckling och se till att behandlingen känns bra.

Gjorda för att passa din livsstil!

Behandlingstiden varierar från person till person beroende på varje enskild behandlings komplexitet.