Kategorier
Aktuellt

Kostrådgivning

I mars 2015 publicerade världshälsoorganisationen WHO sina riktlinjer för sockerintag för barn och vuxna där de rekommenderade att sockerintaget inte skulle överstiga 10 procent av det totala energiintaget. För en vuxen innebär det 25 gram socker per dag och för ett barn 20 gram. 33 centiliter Coca-cola innehåller 35 gram socker.

Men att enbart lägga ansvaret för ett minskat sockerintag på den enskilda individen kommer inte att vara tillräckligt, menar fyra forskare, knutna till WHO. De har därför tittat närmare på hur tandläkare skulle kunna bidra i processen att minska sockerintaget, och de menar att tandläkaren har en nyckelroll som rådgivare åt sina patienter för en bättre tandhälsa.

Och det håller vi med om! 

Visste du att du kan boka kostrådgivning hos oss?  Betty Wassenius är även diplomerad kostrådgivare.

Kategorier
Aktuellt

Stark genom klimakteriet

I torsdags hade vi Monika Björn på besök. Yoga och föreläsning ”Stark genom klimakteriet” som bygger på hennes senaste bok.
Kunskap och givande diskussioner kring symptom och behandling från förklimakterie till menopaus. Torra slemhinnor och hormonell obalans hänger ihop. Muntorrhet och torra slemhinnor hänger ihop. Något vi ofta ser och pratar om hos oss.


Muntorrhet (xerostomi) är särskilt största orsaken till dålig munhälsa.
Låt oss prata mer om det på kliniken.

Varm hälsning,

Betty Wassenius

Kategorier
Aktuellt

Spänningshuvudvärk

Tandvården säger ”huvudvärk och ömma käkar kan vara ett tecken på att du behöver en bettskena”. Helt rätt men inte helt så enkelt.

Vår andra tandläkare, Betty Wassenius berättar varför. Hon har som många av er vet tagit några sabbatsår från kliniken för att fortbilda sig i kroppen och hur kropp och knopp hänger ihop. Som hon själv beskriver, helheten är viktigare än delarna och att fastna i delar utan att ta hänsyn till helheten löser inget långsiktigt; det är som att behandla symptom utan att utreda orsaken till besvären.

Så här beskriver hon spänningshuvudvärk:

Om du ofta vaknar med huvudvärk eller ömma käkar kan det bero på att du gnisslar, pressar eller biter ihop dina tänder nattetid. Du kan också pressa dagtid. En bettskena KAN hjälpa. Viktigt dock att se helheten. Vi behöver komma ihåg att värk är kroppens sätt att göra oss uppmärksamma på att något inte står rätt till. Gnissla, pressa eller bita ihop tänder beror ofta på någon yttre faktor som stress, brist på sömn, dålig eller monoton arbetsställning, felaktig kroppshållning, stel nacke, stela axlar samt negativa känslor som oro och ängslan.

Första steget till en lösning på dina symptom är att förstå orsaken. Det är först då vi når hållbar hälsa på individnivå.

Vi är så glada att hon är tillbaka några dagar i veckan och att vi kan tillsammans kan ge bästa vården med helhet i fokus.

På vår facebook och instagram kommer vi att dela film och annat material som kan förebygga spänningshuvudvärk. Följ oss där och bjud in vänner som kan ha nytta av det.

Facebook – Tandläkarna Wassenius

Instagram – @lokstallet_villan; @bettywassenius

Kategorier
Aktuellt

”Kan ni scanna mina tänder?”

Ja, vi erbjuder scanning, digital avtryckstagning.

Hur går det till? De digitala avtrycken görs genom att vi snabbt filmar bettet med en pennliknande kamera. Datorn återskapar ett 3-dimensionellt avtryck som direkt sänds till tandtekniskt laboratorium och det är en stor fördel att slippa skicka dem per post med alla felmarginaler som kan uppstå med postgång, temperaturskillnader och dylikt.

Scanning ger behagligare avtryckstagning för er patienter, mer precision och ökad säkerhet i arbetsflödet för oss vårdgivare.

Kategorier
Aktuellt

Tandblekning – tandläkaren tipsar

Det finns blyga leenden, nyfikna leenden, breda leenden, sneda leenden och vita leenden. Le är något alla ska göra, helst varje dag!

Vi inom tandvården stärker leenden och självkänsla hos många. I dagens ”tandläkaren tipsar” kommer vi att skriva om den minst invasiva behandlingen vi kan göra, tandblekningen.

Låt oss börja med att redogöra för gällande kosmetiskt EU-direktiv.

 • Tandblekning får endast säljas till tandläkare
 • Vid första tandblekningstillfället ska tandläkare utföra behandlingen. Om det går att garantera en likvärdig säkerhetsnivå kan detta också ske under direkt överinseende av tandläkare.
 • Tandläkaren ska försäkra sig om att patienten inte använder produkten oftare eller längre än den är avsedd att använda.
 • Om inga kontraindikationer föreligger kan produkten lämnas ut till patient för användning.

Varför tandblekning?

Syftet är oftast kosmetiskt och då ger blekning den minsta invasiva påverkan. Bra och godkända medel gör ingen åverkan på tänderna. Inom tandvården utförs även blekning baserat på andra diagnoser.

Hur fungerar tandblekning?

Alla preparat som används på tandkliniker är baserade på väteperoxid eller den stabiliserande formen karbamidperoxid. Peroxidgelen bryts ner till vatten, syre och fria radikaler vilket i sin tur bryter ner färgmolekyler som orsakar missfärgning av tanden. Dessa fria radikaler förflyttar sig genom hela tanden så enbart liten yta behöver vara i kontakt med blekgelen.

Planera och få bättre resultat!

Terapiplanering är en viktig faktor för lyckat resultat. Det finns olika metoder och medel beroende på vad som vill uppnås. Men oavsett metod måste en undersökning utföras, tand och tandköttsstatus kartläggas. Finns det fyllningar/tandkronor och hur påverkar det resultatet?

Vilka medel är bra?

Många material på marknaden har inte förmågan att gå in på djupet, bryta ner och binda till sig dessa färgmolekyler. Dessa material har inget med tandblekning att göra och ger bara en optisk effekt, en illusion av ett vitare tänder. Inget varaktigt och dyrt i längden. Några exempel som säljs över disk är vitgörande tandkräm, apotekets iWhite, aktivt kol mfl.

För att välja medel och då bra medel för individen måste följande frågor besvaras i samband med undersökning, planering:

 • Vad vill vi åstadkomma, vilket resultat vill vi få?
 • Ska det vara ljusaktivering eller inte? Det finns för och nackdelar. Ljus ger ett snabbare MEN INTE BÄTTRE blekningsresultat.
 • Tandens ”lightness potential” – viktigt med realistisk planering.
 • Arten av missfärgning – mat, dryck, medicin, trauma, genetik eller ålder.
 • Val av substans, väteperoxid eller karbamidperoxid.
 • Hemma eller på klinik?
 • Kanske att en avrådan är på sin plats, alla kan inte bleka!

Har du fler frågor? Skriv gärna till oss!

Inlägg av Tandläkare Betty Wassenius